ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Definities
 1. Verkoper: RiceMeUp BV.
 2. Koper: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, door RiceMeUp op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt.
 3. Goederen: elk product dat te koop wordt aangeboden door RiceMeUp op de website.
 4. Website: de website van de verkoper, toegankelijk via ricemeup.be en ricemeup.nl
 5. Op alle overeenkomsten (waaronder begrepen lidmaatschappen en aparte bestellingen) die RiceMeUp sluit met klanten, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. De klant wordt hierna ook wel genoemd: “klant” of “je/jij”.
 1. Wie zijn wij?

De website, toegankelijke via het adres https://ricemeup.be en https://ricemeup.nl, hierna genoemd “website”, uitgebaat door RiceMeUp BV met vestigingsadres te Bazelstraat 250, 9150 Kruibeke, België.

E-mail: Support@ricemeup.be

BTW-identificatienummer België: BE0746689073

 

 1. Het aanbod

3.1 De aangeboden producten en/of diensten inclusief de vermelde prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod dat door jou kan worden aanvaard.

3.2 Ons aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. We kunnen echter niet voorkomen dat er soms een vergissing wordt gemaakt waarbij we opmerken dat kennelijke vergissingen in het aanbod RiceMeUp niet binden.

 

 1. Totstandkoming overeenkomst

4.1 Om een bestelling te plaatsen vragen we je om een account aan te maken om jouw bestelling en voorkeuren te kunnen beheren en waardoor je in het vervolg sneller en gemakkelijker bestellingen kunt plaatsen. Daarbij doet de klant, nadat hij de geselecteerde goederen en/of diensten in de virtuele winkelmand heeft gelegd en de digitale bestelprocedure heeft doorlopen, door het klikken van de knop ter afronding van de bestelling een bindend aanbod tot sluiting van een koopovereenkomst m.b.t. de goederen en/of diensten die zich in de winkelmand bevinden. De aanvraag kan echter pas worden verzonden als de klant door het hokje voor "Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord”  aan te vinken, deze contractuele voorwaarden aanvaardt.

4.2. De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen aanvaarden,

 

- door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te doen toekomen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant doorslaggevend, of

- door de bestelde goederen aan de klant te leveren, waarbij de ontvangst van de goederen door de klant doorslaggevend, of

- door de klant na het ontvangen van diens bestelling te verzoeken om te betalen.

4.3 De termijn om het aanbod te aanvaarden begint op de dag na het verzenden van het aanbod door de klant en eindigt op het einde van de vijfde dag na het verzenden van het aanbod.

4.4 Om een RiceMeUp account aan te maken en een bestelling te plaatsen, dien je achttien (18) jaar of ouder te zijn. RiceMeUp verkoopt en levert geen producten aan personen onder de achttien (18) jaar.

4.5 Alle informatie die de klant op enig moment aan RiceMeUp opgeeft, bijvoorbeeld tijdens het bestelproces, dient actueel en waarheidsgetrouw zijn.

 

 1. Prijzen en betalingsvoorwaarden

5.1 De door de verkoper aangegeven prijzen zijn totaalprijzen uitgedrukt in euro en zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting. Eventuele afleverings- of verzendkosten worden in de betreffende productbeschrijvingen apart aangegeven.

5.2 De klant beschikt over verschillende betalingsmogelijkheden, die worden aangegeven in de online-shop van de verkoper.

5.3 De Koper is de prijs verschuldigd waarmee akkoord is gegaan tijdens de laatste stap van het bestelproces en welke RiceMeUp in haar orderbevestiging heeft meegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door RiceMeUp worden gecorrigeerd.

5.4 Wanneer de klant kiest voor vooruitbetaling als wijze van betaling, dient het bedrag onmiddellijk na afsluiting van de overeenkomst te worden voldaan.

 • De vorderingen van RiceMeUp zijn per direct opeisbaar.
 1. Herroepingsrecht

6.1 Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

6.2 De herroepingstermijn is veertien dagen na de dag waarop je, of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

6.3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons een E-Mail te sturen naar: Support@ricemeup.be of Support@ricemeup.nl. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling over uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 1. Leverings- en verzendvoorwaarden

7.1 Voor zover niet iets anders is overeengekomen vindt de levering van goederen plaats via verzending aan het door de klant aangegeven afleveradres. Bepalend voor de afwikkeling van de transactie is het tijdens de bestelling aangegeven adres van levering.

7.2 Als de transportonderneming de verzonden goederen terugstuurt naar de verkoper omdat aflevering bij de klant niet mogelijk was, draagt de klant de kosten voor de niet geslaagde verzending. Dit geldt niet wanneer de klant geen verwijt treft ten aanzien van de mislukte bezorging of wanneer hij tijdelijk verhinderd was om de levering in ontvangst te nemen, tenzij de verkoper de levering binnen een redelijk geachte termijn heeft aangekondigd.

7.3 Als de totale waarde van de bestelling van de klant 40 euro of meer bedraagt, betaalt de klant geen verzendkosten.

8.Aanbiedingen, kortingscodes en cadeaubonnen

8.1 Aanbiedingen zijn geldig, zolang zij op de website worden vermeld.

8.2 RiceMeUp biedt cadeaubonnen, kortingscodes en andere varianten van vouchers aan, waarbij activering per e-mail noodzakelijk is, zodat klanten van RiceMeUp producten kunnen ontvangen. Zodra de voucher, cadeaubon of kortingscode via de website is verzilverd, is deze niet meer te gebruiken c.q. ongeldig. De algemene voorwaarden zijn direct van toepassing zodra de voucher toegepast wordt bij het aankopen van een product.

8.3 RiceMeUp heeft het recht om kortingscodes en vouchers (anders dan een betaalde cadeaubon) in te trekken c.q. ongeldig te maken indien zij dit noodzakelijk acht om wat voor reden dan ook.

9.Privacy beleid

9.1 Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren over wat er met uw gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring die je kan vinden op onze website.

10.Aansprakelijkheid

10.1 Afgezien van de contractuele vorderingen tot schadevergoeding uit hoofde van de afdelingen 9 en 10 van titel 1 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek bestaat er geen aansprakelijkheid van de verkoper jegens de koper in verband met gevolgschade of letselschade op grond van gebreken met betrekking tot de veiligheid van de gekochte zaak (BW 6:186, BW 7:24). Dit geldt niet wanneer de verkoper het veiligheidsgebrek kende of behoorde te kennen; wanneer de verkoper de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of; indien het gebrek door schade aan een andere zaak zoals bedoeld in BW 6:190 vermogensschade van minder dan 500,- euro heeft veroorzaakt.